Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 17h00 ; 14h30 ; 18h00 ; 19h30 ; 16h00 ; 15h00 ; 10h00 ; 11h45 ; 09h00 ; 09h00 ; 10h45 ; 16h00 ; 13h00 ; 11h30 ; 18h45 ; 15h45 ; 15h30 ; 18h15 ; 13h ; 15h40 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Bạc Liêu  : 10h10 ; 18h15 ; 18h30 ; 09h30 ; 17h00 ; 12h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 14h15 ; 08h45 ; 11h50 ; 13h00 ; 19h00 ; 09h10 ; 14h00 ; 19h00 ; 18h00 ; 20h00 ; 13h45 ; 11h20 ; 

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 17h00 ; 14h30 ; 18h00 ; 19h30 ; 16h00 ; 15h00 ; 10h00 ; 11h45 ; 09h00 ; 09h00 ; 10h45 ; 16h00 ; 13h00 ; 11h30 ; 18h45 ; 15h45 ; 15h30 ; 18h15 ; 13h ; 15h40 ;

Nhà xe Giường nằm 94B-33541 xuất bến lúc 17h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-36532 xuất bến lúc 14h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-39523 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-42514 xuất bến lúc 19h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-45505 xuất bến lúc 16h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-48496 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-51487 xuất bến lúc 10h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-54478 xuất bến lúc 11h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-57469 xuất bến lúc 09h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-60460 xuất bến lúc 09h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-63451 xuất bến lúc 10h45 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-66442 xuất bến lúc 16h00 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-69433 xuất bến lúc 13h00 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-72424 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-75415 xuất bến lúc 18h45 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-78406 xuất bến lúc 15h45 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-81397 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-84388 xuất bến lúc 18h15 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-87379 xuất bến lúc 13h - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Nhà xe Giường nằm 94B-90370 xuất bến lúc 15h40 - Bến xe Giáp Bát đi Bạc Liêu

Tổng quát giờ xe chạy tại Bạc Liêu : 10h10 ; 18h15 ; 18h30 ; 09h30 ; 17h00 ; 12h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 14h15 ; 08h45 ; 11h50 ; 13h00 ; 19h00 ; 09h10 ; 14h00 ; 19h00 ; 18h00 ; 20h00 ; 13h45 ; 11h20 ;

Nhà xe Giường nằm 94B-33541 xuất bến lúc 10h10 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-36532 xuất bến lúc 18h15 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-39523 xuất bến lúc 18h30 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-42514 xuất bến lúc 09h30 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-45505 xuất bến lúc 17h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-48496 xuất bến lúc 12h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-51487 xuất bến lúc 06h30 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-54478 xuất bến lúc 07h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-57469 xuất bến lúc 14h15 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-60460 xuất bến lúc 08h45 - Bạc Liêu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 94B-63451 xuất bến lúc 11h50 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-66442 xuất bến lúc 13h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-69433 xuất bến lúc 19h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-72424 xuất bến lúc 09h10 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-75415 xuất bến lúc 14h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-78406 xuất bến lúc 19h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-81397 xuất bến lúc 18h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-84388 xuất bến lúc 20h00 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-87379 xuất bến lúc 13h45 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 94B-90370 xuất bến lúc 11h20 - Bạc Liêu đi Bến xe Giáp Bát


Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023