Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 07h50 ; 19h ; 08h ; 15h ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20  ; 12h ; 10h00 ; 19h45 ; 12h30 ; 19h45 ; 16h30 ; 19h30 ; 08h ; 09h20 ; 16h20 ; 06h ; 05h ; 04h45 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Can Lộc : 06h00 ; 20h ; 18h20 ; 15h20 ; 19h ; 11h ; 04h ; 06h ; 09h30 ; 14h ; 13h10 ; 12h ; 16h ; 17h ; 12h30 ; 13h00 ; 09h30 ; 18h00 ; 14h ; 16h00 ; 

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 07h50 ; 19h ; 08h ; 15h ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20 ; 12h ; 10h00 ; 19h45 ; 12h30 ; 19h45 ; 16h30 ; 19h30 ; 08h ; 09h20 ; 16h20 ; 06h ; 05h ; 04h45 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-03733 xuất bến lúc 07h50 - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03773 xuất bến lúc 19h - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03813 xuất bến lúc 08h - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03853 xuất bến lúc 15h - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03893 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03933 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-03973 xuất bến lúc 03h20  - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04013 xuất bến lúc 12h - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04053 xuất bến lúc 10h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04093 xuất bến lúc 19h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-95845 xuất bến lúc 12h30 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04173 xuất bến lúc 19h45 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04213 xuất bến lúc 16h30 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04253 xuất bến lúc 19h30 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04293 xuất bến lúc 08h - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-52031 xuất bến lúc 09h20 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04373 xuất bến lúc 16h20 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04413 xuất bến lúc 06h - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04453 xuất bến lúc 05h - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Nhà xe Giường nằm 38B-04493 xuất bến lúc 04h45 - Bến xe Giáp Bát đi Can Lộc

Tổng quát giờ xe chạy tại Can Lộc : 06h00 ; 20h ; 18h20 ; 15h20 ; 19h ; 11h ; 04h ; 06h ; 09h30 ; 14h ; 13h10 ; 12h ; 16h ; 17h ; 12h30 ; 13h00 ; 09h30 ; 18h00 ; 14h ; 16h00 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-03733 xuất bến lúc 06h00 - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03773 xuất bến lúc 20h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03813 xuất bến lúc 18h20 - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03853 xuất bến lúc 15h20 - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03893 xuất bến lúc 19h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03933 xuất bến lúc 11h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03973 xuất bến lúc 04h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-04013 xuất bến lúc 06h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-04053 xuất bến lúc 09h30 - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-04093 xuất bến lúc 14h - Can Lộc đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-95845 xuất bến lúc 13h10 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04173 xuất bến lúc 12h - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04213 xuất bến lúc 16h - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04253 xuất bến lúc 17h - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04293 xuất bến lúc 12h30 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-52031 xuất bến lúc 13h00 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04373 xuất bến lúc 09h30 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04413 xuất bến lúc 18h00 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04453 xuất bến lúc 14h - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-04493 xuất bến lúc 16h00 - Can Lộc đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Khê

Xe khách Hà Nội Hương Khê

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023