Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 06h00 ; 09h00 ; 08h00 ; 10h30 ; 11h30 ; 17h00 ; 18h00 ; 10h30 ; 20h00 ; 14h30 ; 14h30 ; 14h30 ; 18h00 ; 12h20 ; 06h30 ; 07h00 ; 07h15 ; 08h35 ; 06h30 ; 15h30 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Gia Nghĩa  : 08h00 ; 12h20 ; 16h00 ; 06h30 ; 12h45 ; 06h00 ; 07h00 ; 08h10 ; 18h30 ; 19h45 ; 06h00 ; 18h15 ; 18h30 ; 08h45 ; 07h00 ; 13h30 ; 06h00 ; 06h30 ; 11h30 ; 18h40 ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 06h00 ; 09h00 ; 08h00 ; 10h30 ; 11h30 ; 17h00 ; 18h00 ; 10h30 ; 20h00 ; 14h30 ; 14h30 ; 14h30 ; 18h00 ; 12h20 ; 06h30 ; 07h00 ; 07h15 ; 08h35 ; 06h30 ; 15h30 ;

Nhà xe Giường nằm 48B-15486 xuất bến lúc 06h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-28996 xuất bến lúc 09h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-42506 xuất bến lúc 08h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-56016 xuất bến lúc 10h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-69526 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-83036 xuất bến lúc 17h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-96546 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-18410 xuất bến lúc 10h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-49871 xuất bến lúc 20h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-81332 xuất bến lúc 14h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-9763 xuất bến lúc 14h30 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-4964 xuất bến lúc 14h30 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-16496 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-5496 xuất bến lúc 12h20 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-54643 xuất bến lúc 06h30 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-95613 xuất bến lúc 07h00 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-54663 xuất bến lúc 07h15 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-11648 xuất bến lúc 08h35 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-41465 xuất bến lúc 06h30 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Nhà xe Giường nằm 48B-15460 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Giáp Bát đi Gia Nghĩa

Tổng quát giờ xe chạy tại Gia Nghĩa : 08h00 ; 12h20 ; 16h00 ; 06h30 ; 12h45 ; 06h00 ; 07h00 ; 08h10 ; 18h30 ; 19h45 ; 06h00 ; 18h15 ; 18h30 ; 08h45 ; 07h00 ; 13h30 ; 06h00 ; 06h30 ; 11h30 ; 18h40 ;

Nhà xe Giường nằm 48B-15486 xuất bến lúc 08h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-28996 xuất bến lúc 12h20 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-42506 xuất bến lúc 16h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-56016 xuất bến lúc 06h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-69526 xuất bến lúc 12h45 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-83036 xuất bến lúc 06h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-96546 xuất bến lúc 07h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-18410 xuất bến lúc 08h10 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-49871 xuất bến lúc 18h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-81332 xuất bến lúc 19h45 - Gia Nghĩa đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 48B-9763 xuất bến lúc 06h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-4964 xuất bến lúc 18h15 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-16496 xuất bến lúc 18h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-5496 xuất bến lúc 08h45 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-54643 xuất bến lúc 07h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-95613 xuất bến lúc 13h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-54663 xuất bến lúc 06h00 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-11648 xuất bến lúc 06h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-41465 xuất bến lúc 11h30 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 48B-15460 xuất bến lúc 18h40 - Gia Nghĩa đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Đắk Nông

Xe khách Hà Nội Đắk Nông

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023