Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 17h ; 18h ; 19h ; 20h ; 16h ; 18h30 ; 19h ; 16h30 ; 15h45 ; 15h30 ; 16h45 ; 19h ; 20h ; 06h ; 07h ; 08h ; 09h ; 10h ; 11h ; 11h ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Tân Uyên   : 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 14h30 ; 08h ; 09h ; 07h ; 19h30 ; 20h ; 16h30 ; 08h ; 11h ; 12h ; 13h ; 16h20 ; 12h ; 19h30 ; 14h ; 07h ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 17h ; 18h ; 19h ; 20h ; 16h ; 18h30 ; 19h ; 16h30 ; 15h45 ; 15h30 ; 16h45 ; 19h ; 20h ; 06h ; 07h ; 08h ; 09h ; 10h ; 11h ; 11h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-53500 xuất bến lúc 17h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-59840 xuất bến lúc 18h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-66180 xuất bến lúc 19h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-72520 xuất bến lúc 20h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-78860 xuất bến lúc 16h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-85200 xuất bến lúc 18h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-91540 xuất bến lúc 19h - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-97880 xuất bến lúc 16h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-7415 xuất bến lúc 15h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-1968 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-3479 xuất bến lúc 16h45 - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-8926 xuất bến lúc 19h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-26271 xuất bến lúc 20h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-11843 xuất bến lúc 06h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-2585 xuất bến lúc 07h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-17013 xuất bến lúc 08h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-31441 xuất bến lúc 09h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-45869 xuất bến lúc 10h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-60297 xuất bến lúc 11h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Nhà xe Giường nằm 25B-74725 xuất bến lúc 11h - Bến xe Giáp Bát đi Tân Uyên

Tổng quát giờ xe chạy tại Tân Uyên   : 11h ; 12h ; 13h ; 14h ; 14h30 ; 08h ; 09h ; 07h ; 19h30 ; 20h ; 16h30 ; 08h ; 11h ; 12h ; 13h ; 16h20 ; 12h ; 19h30 ; 14h ; 07h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-53500 xuất bến lúc 11h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-59840 xuất bến lúc 12h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-66180 xuất bến lúc 13h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-72520 xuất bến lúc 14h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-78860 xuất bến lúc 14h30 - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-85200 xuất bến lúc 08h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-91540 xuất bến lúc 09h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-97880 xuất bến lúc 07h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-7415 xuất bến lúc 19h30 - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-1968 xuất bến lúc 20h - Tân Uyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-3479 xuất bến lúc 16h30 - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-8926 xuất bến lúc 08h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-26271 xuất bến lúc 11h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-11843 xuất bến lúc 12h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-2585 xuất bến lúc 13h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-17013 xuất bến lúc 16h20 - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-31441 xuất bến lúc 12h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-45869 xuất bến lúc 19h30 - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-60297 xuất bến lúc 14h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-74725 xuất bến lúc 07h - Tân Uyên đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Lai Châu

Xe khách Hà Nội Lai Châu

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Than Uyên

Xe khách Hà Nội Than Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tam Đường

Xe khách Hà Nội Tam Đường

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Mường Tè

Xe khách Hà Nội Mường Tè

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023