Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 13h30 ; 20h00 ; 06h00 ; 15h10 ; 04h00 ; 20h ; 05h ; 18h00 ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ; 04h ; 19h00 ; 15h30 ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20  ; 12h ; 10h00 ; 20h00 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Cẩm Xuyên : 04h00 ; 07h30 ; 10h ; 16h ; 20h ; 06h ; 15h30 ; 05h ; 08h00 ; 18h30 ; 14h30 ; 19h40 ; 07h20  ; 11h ; 11h ; 20h ; 12h ; 13h ; 15h10 ; 19h45 ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 13h30 ; 20h00 ; 06h00 ; 15h10 ; 04h00 ; 20h ; 05h ; 18h00 ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ; 04h ; 19h00 ; 15h30 ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20 ; 12h ; 10h00 ; 20h00 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-48800 xuất bến lúc 13h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-57378 xuất bến lúc 20h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-65956 xuất bến lúc 06h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-74534 xuất bến lúc 15h10 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-83112 xuất bến lúc 04h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-0525 xuất bến lúc 20h - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-56568 xuất bến lúc 05h - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-11211 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-25444 xuất bến lúc 17h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-03214 xuất bến lúc 18h15 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-19016 xuất bến lúc 20h - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-41246 xuất bến lúc 04h - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-63476 xuất bến lúc 19h00 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-85706 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-05488 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-12357 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-19226 xuất bến lúc 03h20  - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-26095 xuất bến lúc 12h - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-32964 xuất bến lúc 10h00 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Nhà xe Giường nằm 38B-39833 xuất bến lúc 20h00 - Bến xe Giáp Bát đi Cẩm Xuyên

Tổng quát giờ xe chạy tại Cẩm Xuyên : 04h00 ; 07h30 ; 10h ; 16h ; 20h ; 06h ; 15h30 ; 05h ; 08h00 ; 18h30 ; 14h30 ; 19h40 ; 07h20 ; 11h ; 11h ; 20h ; 12h ; 13h ; 15h10 ; 19h45 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-48800 xuất bến lúc 04h00 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-57378 xuất bến lúc 07h30 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-65956 xuất bến lúc 10h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-74534 xuất bến lúc 16h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-83112 xuất bến lúc 20h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-0525 xuất bến lúc 06h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-56568 xuất bến lúc 15h30 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-11211 xuất bến lúc 05h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-25444 xuất bến lúc 08h00 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03214 xuất bến lúc 18h30 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-19016 xuất bến lúc 14h30 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-41246 xuất bến lúc 19h40 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-63476 xuất bến lúc 07h20  - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-85706 xuất bến lúc 11h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-05488 xuất bến lúc 11h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-12357 xuất bến lúc 20h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-19226 xuất bến lúc 12h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-26095 xuất bến lúc 13h - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-32964 xuất bến lúc 15h10 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-39833 xuất bến lúc 19h45 - Cẩm Xuyên đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Khê

Xe khách Hà Nội Hương Khê

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Can Lộc

Xe khách Hà Nội Can Lộc

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023