Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 13h00 ; 09h30 ; 18h00 ; 14h ; 16h00 ; 13h30 ; 11h00 ; 09h ; 05h ; 04h45 ; 14h45 ; 11h30 ; 14h30 ; 12h30 ; 12h00 ; 17h00 ; 11h ; 18h ; 16h ; 20h ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Nghi Xuân : 20h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 16h00 ; 13h30 ; 20h00 ; 06h00 ; 15h10 ; 11h ; 12h ; 13h ; 11h ; 12h ; 12h30 ; 13h10 ; 09h45 ; 20h ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 13h00 ; 09h30 ; 18h00 ; 14h ; 16h00 ; 13h30 ; 11h00 ; 09h ; 05h ; 04h45 ; 14h45 ; 11h30 ; 14h30 ; 12h30 ; 12h00 ; 17h00 ; 11h ; 18h ; 16h ; 20h ;

Nhà xe Giường nằm 38B-06133 xuất bến lúc 13h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06173 xuất bến lúc 09h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06213 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-16548 xuất bến lúc 14h - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06293 xuất bến lúc 16h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-11571 xuất bến lúc 13h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06373 xuất bến lúc 11h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06413 xuất bến lúc 09h - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-11457 xuất bến lúc 05h - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06493 xuất bến lúc 04h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06533 xuất bến lúc 14h45 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-06573 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-22447 xuất bến lúc 14h30 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-12568 xuất bến lúc 12h30 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-51257 xuất bến lúc 12h00 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-4544 xuất bến lúc 17h00 - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-55561 xuất bến lúc 11h - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-02559 xuất bến lúc 18h - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-50443 xuất bến lúc 16h - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Nhà xe Giường nằm 38B-03215 xuất bến lúc 20h - Bến xe Giáp Bát đi Nghi Xuân

Tổng quát giờ xe chạy tại Nghi Xuân : 20h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 16h00 ; 13h30 ; 20h00 ; 06h00 ; 15h10 ; 11h ; 12h ; 13h ; 11h ; 12h ; 12h30 ; 13h10 ; 09h45 ; 20h ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ;

Nhà xe Giường nằm 38B-06133 xuất bến lúc 20h00 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06173 xuất bến lúc 06h30 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06213 xuất bến lúc 07h00 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-16548 xuất bến lúc 16h00 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06293 xuất bến lúc 13h30 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-11571 xuất bến lúc 20h00 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06373 xuất bến lúc 06h00 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06413 xuất bến lúc 15h10 - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-11457 xuất bến lúc 11h - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06493 xuất bến lúc 12h - Nghi Xuân đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-06533 xuất bến lúc 13h - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-06573 xuất bến lúc 11h - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-22447 xuất bến lúc 12h - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-12568 xuất bến lúc 12h30 - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-51257 xuất bến lúc 13h10 - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-4544 xuất bến lúc 09h45 - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-55561 xuất bến lúc 20h - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-02559 xuất bến lúc 17h30 - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-50443 xuất bến lúc 18h15 - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-03215 xuất bến lúc 20h - Nghi Xuân đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Khê

Xe khách Hà Nội Hương Khê

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Can Lộc

Xe khách Hà Nội Can Lộc

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023