Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 11h ; 12h ; 13h ; 11h00 ; 15h00 ; 18h00 ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ; 04h ; 19h00 ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20  ; 12h ; 10h00 ; 20h00 ; 19h ; 07h00 ; 16h00 ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Hương Khê  : 05h ; 04h45 ; 14h45 ; 11h30 ; 14h30 ; 05h ; 08h00 ; 18h30 ; 14h30 ; 19h40 ; 07h20  ; 11h ; 20h ; 12h ; 13h ; 15h10 ; 19h45 ; 12h30 ; 10h30 ; 15h10 ;

 

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 11h ; 12h ; 13h ; 11h00 ; 15h00 ; 18h00 ; 17h30 ; 18h15 ; 20h ; 04h ; 19h00 ; 15h30 ; 15h00 ; 03h20 ; 12h ; 10h00 ; 20h00 ; 19h ; 07h00 ; 16h00 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-64640 xuất bến lúc 11h - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-75119 xuất bến lúc 12h - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-85598 xuất bến lúc 13h - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-20054 xuất bến lúc 11h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-03245 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-13564 xuất bến lúc 18h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-30373 xuất bến lúc 17h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-47182 xuất bến lúc 18h15 - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-63991 xuất bến lúc 20h - Bến xe Mỹ Đình đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-80800 xuất bến lúc 04h - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-97609 xuất bến lúc 19h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-0554 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-54881 xuất bến lúc 15h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-11246 xuất bến lúc 03h20  - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-2668 xuất bến lúc 12h - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-5910 xuất bến lúc 10h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-14488 xuất bến lúc 20h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-23066 xuất bến lúc 19h - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-31644 xuất bến lúc 07h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Nhà xe Giường nằm 38B-40222 xuất bến lúc 16h00 - Bến xe Giáp Bát đi Hương Khê

Tổng quát giờ xe chạy tại Hương Khê : 05h ; 04h45 ; 14h45 ; 11h30 ; 14h30 ; 05h ; 08h00 ; 18h30 ; 14h30 ; 19h40 ; 07h20 ; 11h ; 20h ; 12h ; 13h ; 15h10 ; 19h45 ; 12h30 ; 10h30 ; 15h10 ;

Nhà xe Giường nằm 38B-64640 xuất bến lúc 05h - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-75119 xuất bến lúc 04h45 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-85598 xuất bến lúc 14h45 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-20054 xuất bến lúc 11h30 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-03245 xuất bến lúc 14h30 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-13564 xuất bến lúc 05h - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-30373 xuất bến lúc 08h00 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-47182 xuất bến lúc 18h30 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-63991 xuất bến lúc 14h30 - Hương Khê đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 38B-80800 xuất bến lúc 19h40 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-97609 xuất bến lúc 07h20  - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-0554 xuất bến lúc 11h - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-54881 xuất bến lúc 20h - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-11246 xuất bến lúc 12h - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-2668 xuất bến lúc 13h - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-5910 xuất bến lúc 15h10 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-14488 xuất bến lúc 19h45 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-23066 xuất bến lúc 12h30 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-31644 xuất bến lúc 10h30 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 38B-40222 xuất bến lúc 15h10 - Hương Khê đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Xe khách Hà Nội Lộc Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Xe khách Hà Nội Cẩm Xuyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Xe khách Hà Nội Hương Sơn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Xe khách Hà Nội Đức Thọ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Xe khách Hà Nội Nghi Xuân

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Xe khách Hà Nội Vũ Quang

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Xe khách Hà Nội Thạch Hà

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Can Lộc

Xe khách Hà Nội Can Lộc

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Xe khách Hà Nội Hồng Lĩnh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Xe khách Hà Nội Kỳ Anh

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Xe khách Hà Nội Hà Tĩnh

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023