Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 15h30 ; 17h40 ; 07h20 ; 04h30 ; 14h00 ; 13h00 ; 05h30 ; 06h50 ; 14h ; 15h ; 08h ; 08h45 ; 09h30 ; 09h30  ; 10h10 ; 18h30 ; 19h45 ; 19h30 ; 11h30 ; 17h ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Lai Châu   : 07h40 ; 11h00 ; 16h20 ; 07h40 ; 05h30 ; 08h30 ; 13h ; 14h30 ; 17h30 ; 04h20 ; 12h50 ; 09h ; 16h ; 10h ; 11h30 ; 12h ; 17h ; 19h ; 06h30 ; 06h ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 15h30 ; 17h40 ; 07h20 ; 04h30 ; 14h00 ; 13h00 ; 05h30 ; 06h50 ; 14h ; 15h ; 08h ; 08h45 ; 09h30 ; 09h30  ; 10h10 ; 18h30 ; 19h45 ; 19h30 ; 11h30 ; 17h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-60889 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-68336 xuất bến lúc 17h40 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-75783 xuất bến lúc 07h20 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-83230 xuất bến lúc 04h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-90677 xuất bến lúc 14h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-98124 xuất bến lúc 13h00 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-4429 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-6982 xuất bến lúc 06h50 - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-9535 xuất bến lúc 14h - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-12088 xuất bến lúc 15h - Bến xe Mỹ Đình đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-14641 xuất bến lúc 08h - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-17194 xuất bến lúc 08h45 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-19747 xuất bến lúc 09h30 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-22300 xuất bến lúc 09h30  - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-24853 xuất bến lúc 10h10 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-27406 xuất bến lúc 18h30 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-29959 xuất bến lúc 19h45 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-32512 xuất bến lúc 19h30 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-35065 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Nhà xe Giường nằm 25B-37618 xuất bến lúc 17h - Bến xe Giáp Bát đi Lai Châu

Tổng quát giờ xe chạy tại Lai Châu   : 07h40 ; 11h00 ; 16h20 ; 07h40 ; 05h30 ; 08h30 ; 13h ; 14h30 ; 17h30 ; 04h20 ; 12h50 ; 09h ; 16h ; 10h ; 11h30 ; 12h ; 17h ; 19h ; 06h30 ; 06h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-60889 xuất bến lúc 07h40 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-68336 xuất bến lúc 11h00 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-75783 xuất bến lúc 16h20 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-83230 xuất bến lúc 07h40 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-90677 xuất bến lúc 05h30 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-98124 xuất bến lúc 08h30 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-4429 xuất bến lúc 13h - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-6982 xuất bến lúc 14h30 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-9535 xuất bến lúc 17h30 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-12088 xuất bến lúc 04h20 - Lai Châu đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-14641 xuất bến lúc 12h50 - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-17194 xuất bến lúc 09h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-19747 xuất bến lúc 16h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-22300 xuất bến lúc 10h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-24853 xuất bến lúc 11h30 - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-27406 xuất bến lúc 12h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-29959 xuất bến lúc 17h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-32512 xuất bến lúc 19h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-35065 xuất bến lúc 06h30 - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-37618 xuất bến lúc 06h - Lai Châu đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Than Uyên

Xe khách Hà Nội Than Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tam Đường

Xe khách Hà Nội Tam Đường

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Mường Tè

Xe khách Hà Nội Mường Tè

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023