Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 12h20 ; 16h ; 12h ; 11h30 ; 11h30 ; 11h ; 14h ; 08h45 ; 13h30 ; 06h30 ; 07h ; 07h50 ; 07h45 ; 09h05 ; 05h30 ; 07h15 ; 06h10 ; 06h10 ; 15h ; 16h ;

Tổng quát giờ xe chạy tại Tam Đường   : 11h ; 09h ; 05h30 ; 05h15 ; 05h ; 06h20 ; 06h ; 04h45 ; 12h40 ; 12h ; 14h20 ; 11h ; 16h ; 04h ; 10h ; 16h15 ; 11h ; 11h30 ; 09h ; 10h ;

 

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 12h20 ; 16h ; 12h ; 11h30 ; 11h30 ; 11h ; 14h ; 08h45 ; 13h30 ; 06h30 ; 07h ; 07h50 ; 07h45 ; 09h05 ; 05h30 ; 07h15 ; 06h10 ; 06h10 ; 15h ; 16h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-14069 xuất bến lúc 12h20 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-21516 xuất bến lúc 16h - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-28963 xuất bến lúc 12h - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-36410 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-43857 xuất bến lúc 11h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-51304 xuất bến lúc 11h - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-58751 xuất bến lúc 14h - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-66198 xuất bến lúc 08h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-73645 xuất bến lúc 13h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-81092 xuất bến lúc 06h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-88539 xuất bến lúc 07h - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-95986 xuất bến lúc 07h50 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-2780 xuất bến lúc 07h45 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-09120 xuất bến lúc 09h05 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-15460 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-21800 xuất bến lúc 07h15 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-28140 xuất bến lúc 06h10 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-34480 xuất bến lúc 06h10 - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-40820 xuất bến lúc 15h - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Nhà xe Giường nằm 25B-47160 xuất bến lúc 16h - Bến xe Giáp Bát đi Tam Đường

Tổng quát giờ xe chạy tại Tam Đường   : 11h ; 09h ; 05h30 ; 05h15 ; 05h ; 06h20 ; 06h ; 04h45 ; 12h40 ; 12h ; 14h20 ; 11h ; 16h ; 04h ; 10h ; 16h15 ; 11h ; 11h30 ; 09h ; 10h ;

Nhà xe Giường nằm 25B-14069 xuất bến lúc 11h - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-21516 xuất bến lúc 09h - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-28963 xuất bến lúc 05h30 - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-36410 xuất bến lúc 05h15 - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-43857 xuất bến lúc 05h - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-51304 xuất bến lúc 06h20 - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-58751 xuất bến lúc 06h - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-66198 xuất bến lúc 04h45 - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-73645 xuất bến lúc 12h40 - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-81092 xuất bến lúc 12h - Tam Đường đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-88539 xuất bến lúc 14h20 - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-95986 xuất bến lúc 11h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-2780 xuất bến lúc 16h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-09120 xuất bến lúc 04h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-15460 xuất bến lúc 10h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-21800 xuất bến lúc 16h15 - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-28140 xuất bến lúc 11h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-34480 xuất bến lúc 11h30 - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-40820 xuất bến lúc 09h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-47160 xuất bến lúc 10h - Tam Đường đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Lai Châu

Xe khách Hà Nội Lai Châu

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Than Uyên

Xe khách Hà Nội Than Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Mường Tè

Xe khách Hà Nội Mường Tè

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023