Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 05h30 ; 15h30 ; 06h30 ; 05h45 ; 06h20 ; 09h ; 10h ; 17h ; 08h20 ; 18h ; 18h30 ; 08h50 ; 17h ; 07h ; 17h30 ; 19h30 ; 07h30 ; 16h20 ; 06h10 ; 16h55 ; 

 

Tổng quát giờ xe chạy tại Phong Thổ   : 15h ; 16h ; 17h ; 06h30 ; 10h30 ; 12h ; 11h30 ; 16h20 ; 13h ; 14h20 ; 05h30 ; 14h30 ; 05h30 ; 15h30 ; 06h30 ; 08h ; 13h10 ; 06h50 ; 10h10 ; 09h00 ; 

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 05h30 ; 15h30 ; 06h30 ; 05h45 ; 06h20 ; 09h ; 10h ; 17h ; 08h20 ; 18h ; 18h30 ; 08h50 ; 17h ; 07h ; 17h30 ; 19h30 ; 07h30 ; 16h20 ; 06h10 ; 16h55 ; 

Nhà xe Giường nằm 25B-13811 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-36364 xuất bến lúc 15h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-58917 xuất bến lúc 06h30 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-81470 xuất bến lúc 05h45 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-04023 xuất bến lúc 06h20 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-26576 xuất bến lúc 09h - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-49129 xuất bến lúc 10h - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-71682 xuất bến lúc 17h - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-94235 xuất bến lúc 08h20 - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-16788 xuất bến lúc 18h - Bến xe Mỹ Đình đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-39341 xuất bến lúc 18h30 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-61894 xuất bến lúc 08h50 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-84447 xuất bến lúc 17h - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-07000 xuất bến lúc 07h - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-29553 xuất bến lúc 17h30 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-52106 xuất bến lúc 19h30 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-74659 xuất bến lúc 07h30 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-97212 xuất bến lúc 16h20 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-19765 xuất bến lúc 06h10 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Nhà xe Giường nằm 25B-42318 xuất bến lúc 16h55 - Bến xe Giáp Bát đi Phong Thổ

Tổng quát giờ xe chạy tại Phong Thổ   : 15h ; 16h ; 17h ; 06h30 ; 10h30 ; 12h ; 11h30 ; 16h20 ; 13h ; 14h20 ; 05h30 ; 14h30 ; 05h30 ; 15h30 ; 06h30 ; 08h ; 13h10 ; 06h50 ; 10h10 ; 09h00 ; 

Nhà xe Giường nằm 25B-13811 xuất bến lúc 15h - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-36364 xuất bến lúc 16h - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-58917 xuất bến lúc 17h - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-81470 xuất bến lúc 06h30 - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-04023 xuất bến lúc 10h30 - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-26576 xuất bến lúc 12h - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-49129 xuất bến lúc 11h30 - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-71682 xuất bến lúc 16h20 - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-94235 xuất bến lúc 13h - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-16788 xuất bến lúc 14h20 - Phong Thổ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-39341 xuất bến lúc 05h30 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-61894 xuất bến lúc 14h30 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-84447 xuất bến lúc 05h30 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-07000 xuất bến lúc 15h30 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-29553 xuất bến lúc 06h30 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-52106 xuất bến lúc 08h - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-74659 xuất bến lúc 13h10 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-97212 xuất bến lúc 06h50 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-19765 xuất bến lúc 10h10 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-42318 xuất bến lúc 09h00 - Phong Thổ đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Lai Châu

Xe khách Hà Nội Lai Châu

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Than Uyên

Xe khách Hà Nội Than Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tam Đường

Xe khách Hà Nội Tam Đường

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Xe khách Hà Nội Sìn Hồ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Mường Tè

Xe khách Hà Nội Mường Tè

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023