Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : Khuyến mại giá rẻ

Mô tả

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 08h ; 14h20 ; 13h ; 10h40 ; 15h ; 06h10 ; 05h ; 06h ; 07h ; 07h10 ; 14h ; 11h ; 13h ; 06h20 ; 08h ; 12h30 ; 05h30 ; 14h ; 10h30 ; 11h45 ;

 

Tổng quát giờ xe chạy tại Sìn Hồ   : 11h30 ; 19h20 ; 06h45 ; 15h ; 14h30 ; 12h20 ; 10h30 ; 12h30 ; 13h30 ; 13h30 ; 06h ; 13h45 ; 05h30 ; 13h45 ; 11h ; 07h ; 12h40 ; 06h ; 05h10 ; 05h30 ;

GHI CHÚ : ĐẶT XE KHÁCH HOẶC GỌI XE KHÁCH GỬI HÀNG RẤT DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ XE

LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI:

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho nhà xe nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

Tổng quát giờ xe chạy tại Hà Nội : 08h ; 14h20 ; 13h ; 10h40 ; 15h ; 06h10 ; 05h ; 06h ; 07h ; 07h10 ; 14h ; 11h ; 13h ; 06h20 ; 08h ; 12h30 ; 05h30 ; 14h ; 10h30 ; 11h45 ;

Nhà xe Giường nằm 25B-64871 xuất bến lúc 08h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-87424 xuất bến lúc 14h20 - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-9977 xuất bến lúc 13h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-2530 xuất bến lúc 10h40 - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-4917 xuất bến lúc 15h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-12364 xuất bến lúc 06h10 - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-19811 xuất bến lúc 05h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-27258 xuất bến lúc 06h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-34705 xuất bến lúc 07h - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-42152 xuất bến lúc 07h10 - Bến xe Mỹ Đình đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-49599 xuất bến lúc 14h - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-57046 xuất bến lúc 11h - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-64493 xuất bến lúc 13h - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-71940 xuất bến lúc 06h20 - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-79387 xuất bến lúc 08h - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-86834 xuất bến lúc 12h30 - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-94281 xuất bến lúc 05h30 - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-8272 xuất bến lúc 14h - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-0825 xuất bến lúc 10h30 - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Nhà xe Giường nằm 25B-6622 xuất bến lúc 11h45 - Bến xe Giáp Bát đi Sìn Hồ

Tổng quát giờ xe chạy tại Sìn Hồ   : 11h30 ; 19h20 ; 06h45 ; 15h ; 14h30 ; 12h20 ; 10h30 ; 12h30 ; 13h30 ; 13h30 ; 06h ; 13h45 ; 05h30 ; 13h45 ; 11h ; 07h ; 12h40 ; 06h ; 05h10 ; 05h30 ;

Nhà xe Giường nằm 25B-64871 xuất bến lúc 11h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-87424 xuất bến lúc 19h20 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-9977 xuất bến lúc 06h45 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-2530 xuất bến lúc 15h - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-4917 xuất bến lúc 14h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-12364 xuất bến lúc 12h20 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-19811 xuất bến lúc 10h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-27258 xuất bến lúc 12h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-34705 xuất bến lúc 13h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-42152 xuất bến lúc 13h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Mỹ Đình

Nhà xe Giường nằm 25B-49599 xuất bến lúc 06h - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-57046 xuất bến lúc 13h45 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-64493 xuất bến lúc 05h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-71940 xuất bến lúc 13h45 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-79387 xuất bến lúc 11h - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-86834 xuất bến lúc 07h - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-94281 xuất bến lúc 12h40 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-8272 xuất bến lúc 06h - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-0825 xuất bến lúc 05h10 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát

Nhà xe Giường nằm 25B-6622 xuất bến lúc 05h30 - Sìn Hồ đi Bến xe Giáp Bát


Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Xe khách Hà Nội Phong Thổ

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Lai Châu

Xe khách Hà Nội Lai Châu

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Than Uyên

Xe khách Hà Nội Than Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Xe khách Hà Nội Tân Uyên

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Tam Đường

Xe khách Hà Nội Tam Đường

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Xe khách Hà Nội Nậm Nhùn

Khuyến mại giá rẻ
Xe khách Hà Nội Mường Tè

Xe khách Hà Nội Mường Tè

Khuyến mại giá rẻ

Kết nối qua các mạng xã hội phổ biến

facebook-logo-150x150     youtube     googleplus-logo-02-300x300     twitter-logo-300x300

 

Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 1 - 2023